top of page
bandeau-page-a-propos-ngimokili.jpg

Notre équipe de Nga

Nga Noé (Gilles)

Nga Noé (Gilles)

Nga Gataki / Nga Nkonko / Nga Mbazi

Nga Mesayah

Nga Mesayah

Nga Gataki / Nga Nkonko / Nga Mbazi

Nga Sikabena (Sabrina)

Nga Sikabena (Sabrina)

Nga Gataki / Nga Nkonko / Nga Mbazi

Nga Mikelka (Micquel)

Nga Mikelka (Micquel)

Nga Gataki / Nga Nkonko / Nga Mbazi

Nga Kimbana (Maguy)

Nga Kimbana (Maguy)

Nga Gataki / Nga Nkonko / Nga Mbazi

bottom of page